Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
PRAM, parameter RAM
παραμετρική μνήμη, παραμετρική ΜΤΠ
(μιταυπί, Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης)
 
 

Πρόκειται για ένα μέρος της ΜΤΠ που ενισχυμένο με μπαταρία διατηρεί ορισμένες σημαντικές παραμέτρους του συστήματος μετά την απηλέκτριση. Αυτές η παράμετροι είναι η ώρα και ημερομηνία καθώς και άλλα λειτουργικά στοιχεία. Η ΠΜΤΠ είναι ιδιομορφία των Macintosh. Άλλοι υπολογιστές έχουν ειδικό κύκλωμα με μπαταρία όπου κρατούνται παραμετρικά στοιχεία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS