Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
προηγούμενο, δεδικασμένο
precedent, precedence
 
 

Το «προηγούμενο» και το «δεδικασμένο» έχει μια σχετικά ισχυρή ένδειξη στη νομολογία καθότι υποδεικνύει παρόμοιες καταστάσεις για τις οποίες έχουν παρθεί δικαστικές αποφάσεις. Το πόσο ισχυρό είναι το προηγούμενο ποικίλει από χώρα σε χώρα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS