Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
printable version
εύκολη εκτύπωση
 
 

Συνήθως αναφέρεται σε ιστοσελίδες, έγχρωμες, πολύπλοκες με κινησιογραφήματα, με διαφημίσεις κ.α. Με την εντολή για εύκολη εκτύπωση κατεβαίνει μόνο το ζητούμενο στοιχείο (για παράδειγμα μόνο το κείμενο οικονομικά διαρρυθμισμένο) για εκτύπωση. Είναι σημαντικό στο σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας να λαμβάνεται υπ' όψιν η εύκολη και οικονομική εκτύπωση του βασικού στοιχείου πληροφορίας.

Αυτό κάναμε κι εμείς με την εντολή Εκτύπωση που παρουσιάζεται σε όλες τις σελίδες του Λεξότυπου εκτός από την Αρχική.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS