Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
problem solving, problem solver
επίλυση προβλημάτων, επιλύτης προβλημάτων
 
 

Για να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση πρέπει να της δοθεί και ένα όνομα που να την περιγράφει όσο το δυνατό καλύτερα. Επίλυση προβλημάτων, διόρθωση λαθών, αποσφαλμάτωση, να τρις καταστάσεις με διαφορετικά αίτια που απαιτούν διαφορετική προσέγγιση. Επίλυση προβλημάτων είναι γενικός όρος για αντιμετώπιση προβλημάτων συνορισμού υλισμικού και λογισμικού, απουσίας προσωπικού, καθυστέρησης στην εκτέλεση εργασίας και άλλα. Όσο για διόρθωση λαθών και αποσφαλμάτωση βλ.λξς.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS