Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
process color
επεξεργασμένο χρώμα, παράγωγο χρώμα
 
 

Επεξεργασμένο ή παράγωγο χρώμα είναι αυτό που προέρχεται από ανάμειξη χρωμάτων. Στην τυπογραφία τα καθαρά χρώματα είναι συνήθως 4, τα ΚΙΩΚΙΜ (κυανό, ιώδες, κίτρινο και μαύρο). Όλα τα άλλα χρώματα είναι παράγωγα του συνδυασμού αυτών των χρωμάτων. Στην οθόνη του υπολογιστή ή της τηλεόρασης τα καθαρά χρώματα είναι 3, τα ΕΠΓ (ερυθρό, πράσινο, γαλάζιο). Όλα τα άλλα εκατομμύρια χρώματα που ακούτε είναι παράγωγα αυτής της τριχρωμίας. Λοιπόν, καθαρό χρώμα και επεξεργασμένο ή παράγωγο χρώμα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS