Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
proxy cache, web proxy cache
προμνήμωνας, μνήμωνας προδιακομιστή
 
 

Όπως είπαμε. Ποτέ κανένας δεν είναι συνδεδεμένος με το διαδίκτυο. Είναι απλώς συνδεδεμένος με ένα προδιακομιστή (proxy server) ο οποίος κάνει τα πάντα για τον διαδικτυωτή εκτός από να τον ενώσει με το διαδίκτυο. Όλα τα αιτήματα για επισκέψεις και κατεβάσματα, ακόμα και «απευθείας συνδέσεις» γίνονται μέσω του πρδκμστή.
 

Όταν ο πρδκμστής πάρει ένα αίτημα για επίσκεψη σε ένα μακρινό ιστοτάξιο, το πρώτο που κάνει είναι να κοιτάξει τον προμνήμωνά του, δηλ. το μνημονικό του. Αν εκεί έχει την ίδια ιστοδιεύθυνση και ιστοσελίδα από προηγούμενες επισκέψεις οποιουδήποτε, πρέστο, την κατεβάζει. Γι’ αυτό το λόγο το δδκτυο είναι γρήγορο.


Αν ο προδιακομιστής δεν έχει την ιστοσελίδα στον προμνωμονά του  θα καταφύγει σε διαδικτυακό διακομιστή για να την εξασφαλίσει, οπότε τα πράματα καθυστερούν λίγο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο προδιακομιστής αποθηκεύει όλες τις ιστοσελίδες ενός ιστοταξίου όταν το επισκεφθεί μέσω του διακομιστή. Έτσι όταν ο χρήστης θέλει να αλλάξει σελίδα νάτην φάτην αμέσως.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS