Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
pulse, pulser
παλμός, παλμικός, παλμοδότης
 
 

Όλα στην ψηφιακή ηλεκτρονική και υπολογιστική έχουν να κάνουν με παλμούς που είναι γρήγορα ξεχωριστά ηλεκτρικά σήματα που ταξιδεύουν ενσύρματα ή ασύρματα. Η όλη λειτουργία των υπολογιστών βασίζεται στους παλμούς που εκπέμπει ο ρυθμοχρονιστής (clock). Ο ρυθμός (συχνότητα ) με τον οποίο εκπέμπονται οι παλμοί από τον ρυθμοχρονιστή είναι καθοριστικός στην ταχύτητα του όλου συστήματος. Αυτοί οι παλμοί προέρχονται από κρύσταλλα χαλαζία τα οποία όταν ηλεκτριστούν δονούται δημιουργώντας τους παλμούς. Η ταχύτητα των παλμών μετριέται σε Μκ (μεγάκυκλους, MXz) ή Γκ (Γυγάκυκλους. GHz).

Ο ρυθμοχρονιστής γίνεται παλμοδότης στην περίπτωση όπλων φεακτίνας. (λέιζερ)

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS