Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
query
ερώτημα
 
 

Ερώτημα αποκαλείται το αίτημα για πληροφορίες σε μια βάση δεδομένων, (ΒΔ).Για εξασφάλιση πληροφοριών όσο το δυνατό πιο γρήγορα και με ακρίβεια οι βάσεις δεδομένων δέχονται ερωτήματα με συγκεκριμένους δομημένους τρόπους.


Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι είναι: 1. με χρήση Μενού, που αποτελεί τον πιο απλό καθοδηγούμενο τρόπο, 2. με Ερώτημα Μέσω Παραδείγματος, όπου το ερώτημα καθορίζεται με χρήση Εγγραφής και Πεδίων, 3. με χρήση Γλώσσας Ερωτημάτων που είναι η πιο αποδοτική μέθοδος αλλά απαιτεί γνώση της γλώσσας. Γενικά αποδεκτή γλώσσα ερωτημάτων είναι η ΔΟΓΕ, Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων (SQL, Structured Query Language).

 

 ερώτημα μέσω παραδείγματος   query by example
 γλώσσα ερωτημάτων                  query language

         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS