Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δίσκος ΜΤΠ
RAM disk
 
 

Πρόκειται για ΜΤΠ (Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης) η οποία λειτουργεί εξομοιωτικά ως σκληρός δίσκος όπου τα δεδομένα εναποτίθενται όπως ακριβώς και σε σκληρό δίσκο. Με την λειτουργία του εξομοιωμένου δίσκου ΜΤΠ, τα προγράμματα και στοιχεία φορτώνονται σ' αυτόν και όλες οι λειτουργίες ξεκινούν και καταλήγουν σ' αυτόν.
 

Το προτέρημα είναι να μειώνεται ο χρόνος προσαποκόμισης προγραμμάτων και δδμνων από σκλ. δ. σε ΜΤΠ με αποτέλεσμα την επίτευξη μεγάλων ταχυτήτων στην εκτέλεση εργασίας. Τα δεδομένα όμως εξαφανίζονται με το κλείσιμο του υπολογιστή ή την απηλέκριση γι’ αυτό το λόγο τα δεδουλευμένα πρέπει να μεταφέρονται σε σκληρό δίσκο στο τέλος της εργασίας.


Πολλοί δίσκοι ΜΤΠ διαθέτουν δική τους στηρικτική πηγή ενέργειας -μπαταρία- για να συγκρατούν το περιεχόμενό τους.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS