Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Rapid Execution Engine
Μηχανή Ταχείας Εκτέλεσης
 
 

Είναι περιγραφικός όρος για διάφορα συστήματα ταχείας εκτέλεσης μιας εντολής ή εργασίας. Συνήθως γίνεται με παράλειψη ορισμένων μη σημαντικών παραμέτρων ή στηχείων στην διάρκεια της εκτέλεσης.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS