Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
raw, raw data
ακατέργαστος, ανεπεξέργαστος, ανεπεξέργαστα δδμενα,
ωμός
 
 

Αναφέρεται σε δεδομένα που έχουν απλώς συλλεχθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία, δηλ. κατηγοριοποίηση, κατάταξη, συσχέτιση κ.α..

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS