Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
raw, raw data
ακατέργαστος, ανεπεξέργαστος, ανεπεξέργαστα δδμενα,
ωμός
 
 

Αναφέρεται σε δεδομένα που έχουν απλώς συλλεχθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία, δηλ. κατηγοριοποίηση, κατάταξη, συσχέτιση κ.α..

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS