Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΠΠΠ, 3Π, Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων
RDF, Resource Description Framework
 
 

Είναι ένας γενικό πλαίσιο δόμησης των μεταδεδόμενων (δεδομένων σχετικών με δεδομένα) που γίνεται για διευκόλυνση της αναζήτησης στο διαδίκτυο και της διαλειτουργικότητας εφαρμογών. ...Τι;

Λοιπόν. Αντί ο καθένας να βάζει ότι θέλει στο «ευρετήριο» που λέγεται «μεταδεδομένα», που, στην περίπτωση αυτή, είναι δεδομένα σχετικά με τα δεδομένα ενός ιστοταξίου, έχει δημιουργηθεί ένα πρότυπο που λέγεται Πλαίσιο Περιγραφής Πόρου (3Π, ΠΠΠ) που δομεί αυτές τις πληροφορίες. Περιέχει για παράδειγμα το αντικείμενο του ιστοταξίου, πότε ενημερώθηκε, τα επιδικαιώματα αν υπάρχουν, και λέξεις κλειδιά για τις μηχανές αναζήτησης. Τρία Πι, τίποτε το σπουδαίο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS