Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μετανακλώ, μετανάκλαση, υπολογιστική μετανάκλαση
reflect, reflection, computational reflection
 
 

Πρόκειται για δυνατότητα που δίδεται σε ορισμένες εφαρμογές να τροποποιούν τα δδμνα τους κατά τη χρονεκτέλεση. Η κανονική εκτέλεση ενός προγράμματος μπορεί, με την μετανάκλαση, να λάβει υπόψιν νέα δεδομένα ή να επερωτήσει τα δικά της μεταδεδομένα και δημιουργώντας νέους δεδομενότυπους τους χρησιμοποιεί για εκτέλεση εργασίας. Η μετανάκλαση είναι σημαντικό στοιχείο σ’ αυτό που λέγεται τεχνιτή νοημοσύνη.
(Εδώ να αναφέρουμε κάτι σχετικά με τη λέξη «reflection». Η βασική έννοια της λέξης είναι αντανάκλαση, περισσότερο μηχανική αντανάκλαση, φωτός, ακτίνας. Αλλά, με επικάλυψη, ο όρος μπαίνει στο νοητικό και νοηματικό επίπεδο της σκέψης ή της μελέτης ή της επερώτησης μετά από ένα συμβάν. -to reflect, το σκέφτομαι-. Αυτή την έννοια πήρε στην υπολογιστική γι’ αυτό και «μετανάκλαση»).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS