Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
καταχωρητής
register
 
 

Ο καταχωρητής ή καλύτερα οι καταχωρητές, γιατί υπάρχουν περισσότεροι του ενός σε συστοιχίες, είναι μέρος της ΚΜΕ Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας. Είναι ουσιαστικά ένα κύκλωμα που λειτουργεί ως προσωρινή μνήμη. Εκεί καταχωρούνται όλα τα δδμνα προς επεξεργασία. Αν δυο αριθμοί θα πολλαπλασιαστούν πρέπει να βρίσκονται σε καταχωρητή για να γίνει η πράξη. Από αυτή τη μνήμη καλούνται συνοπτικά στον επεξεργαστή με ένα κτύπο του ρυθμοχρονιστή. Αν δεν είναι τα ίδια τα δδμνα παρόντα τότε πρέπει να είναι παρούσες οι διευθύνσεις τους στην ΜΤΠ για να κληθούν.
Ο αριθμός των συστοιχιών καταχωρητών της ΚΜΕ και ο αριθμός δυφίων που διαχειρίζεται ο κάθε ένας (16, 32, 64) είναι καθοριστικός παράγοντας της ταχύτητας της ΚΜΕ.

(Εδώ εξηγείτε και το 16δυφίων, 32δυφίων κ.α. (16μπιτος; ΤΙ;)

 

   μητρώο      registry

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS