Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
relate, relation, relational, related, relative, relativity
σχετίζω, σχέση, σχέτιση, σχεσιακός, σχετικός, σχετικότητα
 
 

Δηλ. πολλές σχέσεις. Είπαμε νάμαστε ακριβείς κι αυτό είναι σημαντικό κυρίως στις σχέσεις. Η λέξεις σχετίζω, σχέση, σχεσιακός αποκτούν, έτσι που αρχίσαμε να σχετίζουμε προηγουμένως άσχετα πράματα, μεγάλη σημασία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι προθέσεις συν- και δια- ή και άλλες, αν χρειαστεί να προσδιοριστεί το είδος της σχέσης, το χρονικό της πλαίσιο ή και η «διασχετικότητά» της.
 

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS