Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κώδικας Μποτό
Baudot code
 
 

Ο κώδικας Μποτό ήταν ένας από τους πρώτους δυαδικούς κώδικες που δημιουργήθηκε για να παρασταίνει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Κάθε αλφαριθμητικός χαρακτήρας είχε μορφή μια σειρά από 0 και 1. Είχε δυνατότητα αναπαράστασης 32 αλφαριθμών.


Η δυνατότητά του περιοριζόταν από το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε 5 δυφία. Ο κώδικας Μποτό χρησιμοποιήθηκε στην τηλεγραφία και υπερκεράστηκε από το τηλέφωνο και ύστερα από άλλους κώδικες στην υπολογιστική.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS