Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
repeater
επαναλήπτης, αναμεταδότης
 
 

Ρόλος του επαναλήπτη είναι η συντήρηση του σήματος σε καλή κατάσταση και η μεταβίβαση του σε επόμενα άλματα. Υπάρχει, στην ελληνική, επικάλυψη στο λειτουργικό περιεχόμενο των όρων επαναλήπτης και αναμεταδότης. Η βασική διαφορά που μπορεί να υπάρξει μεταξύ των δυο είναι ότι ο αναμεταδότης (relay station, …) απλώς αναμεταδίδει, συνήθως ασύρματα, ότι ακριβώς λαμβάνει με μόνη πιθανή διαφοροποίηση την ενίσχυση του σήματος. Ο επαναλήπτης παίζει και διορθωτικό ρόλο στο ίδιο το σήμα αναλογικό ή ψηφιακό.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS