Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
repeat key
επανάληπτικό πλήκτρο, ιδιόπληκτρο
 
 

Η πολύ βολική δυνατότητα που προσφέρεται πατώντας ένα πλήκτρο λίγο χρόνο περισσότερο από αυτόν που απαιτείται για αποτύπωση ενός χαρακτήρα μια φορά, να αποτυπώνεται ο ίδιος συνεχώς μέχρι ξεπάτημα του πλήκτρου.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS