Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ενδημικό, μόνιμο, μόνιμο πρόγραμμα
resident, resident program
 
 

Ενδημικό πρόγραμμα, ενδημική ενώτητα (προγράμματος) είναι αυτό που παραμένει στη μνήμη του υπολογιστή στη διάρκεια εκτέλεσης εργασίας. Όπως είπαμε κι αλλού ο υπολογιστής φορτώνει στη μνήμη ότι είναι αναγκαίο ή ότι του ζητηθεί για εκτέλεση εργασίας. Αν του ζητηθεί να φορτώσει κάτι άλλο το φέρνει από το σκλ.δ. ή από αλλού. Σε περίπτωση που η μνήμη είναι γεμάτη εναλλάσσει φακέλους και δδμνα δηλαδή στέλλει στοιχεία στο δίσκο και φέρνει αυτά που θέλει. Υπάρχουν όμως και ενδημικά προγράμματα ή ενότητες (κομμάτια προγραμμάτων). Αυτά, για παράδειγμα βασικές λειτουργίες του ΛΣ, είναι ενδημικά (μόνιμα) στη μνήμη και δεν εναλλάσσονται.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS