Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αντιστάτης
resistor
 
 

Ένα εξάρτημα που φέρει αντίσταση ή περιορίζει/ελέγχει τη ροή ρεύματος σε ένα ηλ-κύκλωμα. Με γνωστές τις ιδιότητες αντίστασης των διαφόρων υλικών κατασκευάζονται σε διάφορους βαθμούς αντίστασης. Χρησιμοποιούνται για προστασία κυκλωμάτων και για έλεγχο της ροής. Μπορεί να είναι μεμονωμένα εξαρτήματα ή και ενσωματωμένα κατά χιλιάδες σε ένα μικροκύκλωμα.


Αντιστάτης ρε παιδιά. Εξειδικευμένα. Αντιατάτης, όχι αντίσταση που είναι γενικός όρος.

 

διαντιστάτης             transistor
μεταντιστάτης           varistor,  (μεταβλητός αντιστάτης)

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS