Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
resource, system resources
πόρος, πόροι συστήματος
 
 

Πόρος γενικά είναι η πηγή η οποία δίνει τα μέσα για εκτέλεση εργασίας. Ο όρος σφορά και τη διαδρομή για να γινει κάτι.
Στην υπολογιστική ο όρος αφορά το λογισμικό και υλισμικό που παρέχεται σε ένα σύστημα υπολογιστή για εκτέλεση εργασίας. Εκτυπωτές, σαρωτές, σκλ.δ., είναι πόροι για ένα σύστημα. Ειδικά πόροι του ΛΣ καλούνται τα δδμνα, προγράμματα και επιπρογράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι πόροι ενός συστήματος μπορεί να βρίσκονται εν τόπω ή και κάπου αλλού στον πλανήτη εφόσον μπορούν να κληθούν.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS