Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
restore, restoration
επαναφέρω, επαναφορά, επανορθώνω, επανόρθωση, αποκαθιστώ, αποκατάσταση
 
 

Επαναφορά είναι η επανεμφάνιση με ειδικό χειρισμό μιας επιφάνειας ή εργασίας ή ενός πλαισίου, ή εικόνας που έχει αλλάξη ή χαθεί. Αναφέρεται επίσης σε επαναφορά σε αρχικές παραμέτρους μεγέθους, χρώματος και περιεχομένου.

Προσέξτε. Επαναφορά είναι και το backspace, όρο που τον κληροδοτήσαμε από τις γραφομηχανές όταν με το πάτημα του πλήκτρου, το όχημα (κύλινδρος), επαναφερόταν στην προηγούμενη του θέση.

Διαφορετική είναι η «παλινόρθωση του συστήματος» που είναι η επαναφορά του με ορισμένες βασικές και σημαντικές παραμέτρους στην κατάσταση που ήταν σε κάποιο προηγούμενο χρονικό σημείο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS