Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
επαναφέρω, επαναφορά, επανορθώνω, επανόρθωση, αποκαθιστώ, αποκατάσταση
restore, restoration
 
 

Επαναφορά είναι η επανεμφάνιση με ειδικό χειρισμό μιας επιφάνειας ή εργασίας ή ενός πλαισίου, ή εικόνας που έχει αλλάξη ή χαθεί. Αναφέρεται επίσης σε επαναφορά σε αρχικές παραμέτρους μεγέθους, χρώματος και περιεχομένου.

Προσέξτε. Επαναφορά είναι και το backspace, όρο που τον κληροδοτήσαμε από τις γραφομηχανές όταν με το πάτημα του πλήκτρου, το όχημα (κύλινδρος), επαναφερόταν στην προηγούμενη του θέση.

Διαφορετική είναι η «παλινόρθωση του συστήματος» που είναι η επαναφορά του με ορισμένες βασικές και σημαντικές παραμέτρους στην κατάσταση που ήταν σε κάποιο προηγούμενο χρονικό σημείο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS