Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ανδκμη, αναδοκιμή, αναδοκιμάζω
retry
 
 

Αν μια εντολή είναι μεν ορθά δοσμένη αλλά κάποιο πρόβλημα υπάρχει, ιδίως σε πρόσβαση σε δίσκο, το σύστημα σας λέει να ξαναδοκιμάσετε. Μπορεί να σας δώσει και πληροφορίες για το πιθανό λάθος. Μετά από δυο ή τρεις αναδοκιμές δοκιμάστε κάτι άλλο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS