Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
RFC, Request for Comments
ΠΓΣ, πιγασί, Πρόσκληση για Σχόλια
 
 

Η RFC είναι μια διαδικασία της ΕΜΟΔ (Εντολοδόχος Μηχανολογική Μονάδα Διαδικτύου, IETF) και άλλα σώματα διαχείρισης του διαδικτύου. Οποιοσδήποτε μπορεί να εισηγηθεί με σημείωμα οτιδήποτε βελτιωτικό για το διαδίκτυο μέσω αυτής της διαδικασίας.
Αν η ΕΜΟΔ κρίνει ότι είναι σημαντικό τότε εκδίδει αριθμημένη ανακοίνωση ΠΓΣ, δηλαδή ζητά από οποιονδήποτε να υποβάλει σχόλια, παρατηρήσεις και εισηγήσεις πάνω στο θέμα. Αν υπάρξει θετική απόκριση το σημείωμα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για δημιουργία διαδικτυακού προτύπου.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS