Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
roaming, roam
περιαγωγή, περιάγομαι
κυψελική περιγωγή
 
 

Θα έχετε παρατηρήσει όταν τηλεφωνείτε ενώ οδηγείτε, παρανόμως βεβαίως, ότι  δεν χάνετε επαφή με το συνομιλητή σας. Ή κάνετε ένα τηλεφώνημα από μια πόλη και ύστερα από μια ώρα από μιαν άλλη και δεν καταλαβαίνετε καμιά αλλαγή στη συμπεριφορά του τηλεφώνου σας. Αυτό γίνεται επειδή πολλή τεχνολογία πέφτει πίσω από το κινητό σας.

Η κινητή τηλεφωνία είναι οργανωμένη σε επικαλυπτόμενες κυψέλες . Ένας πομποδέκτης καλύπτει μια περιοχή, μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα, και η περιοχή του επικαλύπτεται από τους γειτονικούς πομποδέκτες με τέτοιο τρόπο που ένας τηλεφωνητής με το κινητό τηλέφωνο στο χέρι να μεταπέμπεται από την μια περιοχή κάλυψης στην άλλη χωρίς να αντιλαμβάνεται τη μετάβαση. Αυτή είναι η περιαγωγή. Υπάρχει βέβαια και η διεθνής περιαγωγή. Δηλαδή το τηλέφωνό σας να καλύπτεται από το δίκτυο περιαγωγής μιας άλλης χώρας.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS