Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
σειρά, γραμμή
row
 
 

Από τα αριστερά στα δεξιά ή από τα δεξιά στα αριστερά. Μια σειρά κελιών σε ένα λογιστικό φύλλο, μια σειρά αριθμών σε ένα πίνακα. Γραμμή σε κείμενο.

 

   στήλη             column
   μητρότυπο      matrix
   πλαισιότυπο    raster

 

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS