Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
MEΚ, Μορφότυπο Εμπλουτισμένου Κειμένου
RTF, Rich Text Format
 
 

To ΜΕΚ (Μορφότυπο Εμπλουτισμένου Κειμένου) είναι βασικά ο κώδικας γραμμάτων ΑΠΚΑΠ με ειδικές εντολές ως προς τη μορφοποίηση τους από πλευράς χαρακτήρων, περιθωρίων κ.α. Είναι δηλαδή απλό κείμενο που του έχουν δοθεί ορισμένες παράμετροι ως προς τη μορφή που θα παρουσιαστεί.

Το Μορφότυπο Εμπλουτισμένου Κειμένου είναι διαλειτουργικό καθότι μπορεί να εμφανιστεί και να χρησιμοποιηθεί από διάφορους επεξεργαστές και εφαρμογές.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS