Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΕΠΑΕΑ, Επίπεδο Απλής Επαλήθευσης και Ασφάλειας
SASL, Simple Authentication and Security Layer
 
 

Είναι μια διαδικασία που εγείρεται για λόγους ασφάλειας και ζητεί ταυτοποίηση και επαλήθευση στοιχείων ενός χρήστη όταν συνδέεται με διακομιστή.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS