Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
φυλάσσω, φύλαξη, αποθηκεύω, αποθήκευση
save, store, storage
 
 

Πρόκειται για καταγραφή σε δίσκο, φορητή μνήμη ή σε ενσωματωμένη  μνήμη. Ουσιαστικά είναι η καταγραφή δδμνων σε μη πτητική μνήμη. Όπως είπαμε αλλού όλες οι εργασίες -σχεδόν- περνούν από την ΜΤΠ που είναι πτητική. Ότι καταγράψουμε στα τρία πιο πάνω είδη μνήμης αποθηκεύεται και παραμένει μετά την απηλέκτριση μέχρι με εντολή διαγραφούν.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS