Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ζευκτήρας σκάρτ, γαλλικός ζευκτήρας, (φίσα ή πρίζα)
SCART connector
 
 

Πρόκειται για ένα ζευκτήρα που ενώνει βιντεογράφους και οπτικόφωνα με την οθόνη της τηλεόρασης. Έχει 21 ακίδες από τα οποία, λέγεται, πολύ λίγα χρησιμοποιούνται. Αναπτύχθηκε από το Syndicat Français des Constructeurs d'Appareils Radio et Télévision για να προστατέψει τη γαλλική βιομηχανία τηλεοράσεων. Γι’ αυτό και γαλλικός ζευκτήρας (αρσενικός, θηλυκός). Παρουσιάζει προβλήματα, λένε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS