Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
schedule, time schedule
χρονοδιάγραμμα
 
 

Το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασίας που συνεπάγεται χρονοδιάγραμμα. Και, «εκτός χρονοδιαγράμματος». (βλ. σχίδα)

 

   προγραμματιστής     scheduler

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS