Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αυτοεπικυρώνω, αυτοεπικύρωση, αυτοεπικειρούμενος
self-validate, selfvalidation, selfvalidading
 
 

Με καταχωρημένα στοιχεία στον υπολογιστή ή στο σύννεφο, και στοιχεία που καταχωρείς σεροή γίνεται επαλήθευση και επικύρωση. Όπως όταν βάζεις το ΠΚΑ (πικά) στην ΑΤΜ (αταυμί).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS