Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
πυρίτιο, σιλικόνη
silicon
 
 

Το πυρίτιο συναντάται άφθονο στη γη, αλλά πάντοτε σε αναμίξεις, ποτέ μόνο του. Είναι ένα μεταλλοειδές στοιχείο (κάποτε συμπεριφέρεται σαν μέταλλο κάποτε όχι). Η παρασκευή του σε καθαρή μορφή γίνεται σε ψηλές θερμοκρασίες. Σε καθαρή σχετικά μορφή και με μετρημένες προσμίξεις μεταλλικών στοιχείων, όπως φωσφόρο ή αρσενικό, γίνεται ημιαγωγός. Δηλ. είναι, ουσιαστικά, μονωτής, απαγορευτικός στη διέλευση ηλεκτρισμού, εκτός αν ηλεκτρισθεί οπότε γίνεται καλός αγωγός. Χρησιμοποιείται στην ηλεκτρονική. Η ελ-επανάσταση βασίστηκε στη χρήση πυριτίου. Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα (πλακίδια) είναι σχεδόν αποκλειστικά κατασκευασμένα από πυρίτιο.

 

    Κοιλάδα Πυριτίου        Silicon Valley

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS