Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
beta edition
δοκιμαστική έκδοση, έκδοση βήτα, εξωτερική δοκιμή
 
 

Η έκδοση βήτα (εξωτερική δοκιμή) ενός λογισμικού είναι αυτή που δίδεται σε περιορισμένο αριθμό χρηστών από τους συντάκτες του για εντοπισμό λαθών και λειτουργικών προβλημάτων στη χρήση του από ανειδίκευτους χρήστες. Οι συντάκτες του προγράμματος είναι σε συνεχή επαφή με τους χρήστες, μπορεί ακόμα να εργάζονται και επιτόπου για εντοπισμό προβλημάτων και αγκυλώσεων και επίλυσή τους. Μετά τη δοκιμαστική έκδοση ακολουθεί η κανονική έκδοση του λογισμικού. Η διαδικασία δοκιμών ενός προγράμματος είναι:

   1.  δοκιμή άλφα που γίνεται από τους ίδιους τους συντάκτες του (εσωτερική δοκιμή).

   2.  δοκιμή βήτα, πού γίνεται με ορισμένους χρήστες (εξωτερική δοκιμή).

   3.  έκδοση του λογισμικού και συνεχής παρακολούθηση των αναδράσεων για διορθώσεις   σε  μελλοντικές εκδόσεις ή παρεκδόσεις.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS