Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
sitemap, site map
ιστοχάρτης, χάρτης ιστοταξίου
 
 

Είναι η ιεραρχική καταγραφή του περιεχομένου ενός ιστοταξίου υπό τύπον καταλόγου ή διαγράμματος. Βρίσκεται σε όλα τα ιστοτάξια και ξεκινά από την Αρχική Σελίδα. Προσφέρεται ως βοήθημα στους ιστοεπισκέπτες είναι όμως και βασικό εργαλείο στους σχεδιαστές του ιστοταξίου. Γυρέψτε τον Ιστοχάρτη αυτού του ιστοταξίου.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS