Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΓΟΣΠ, Γλώσσα Ολοκληρωμένου Συγχρονισμού Πολυμέσων
SMIL, Synchronized Multimedia Integration Language
 
 

Είναι μα  γλώσσα σήμανσης που όταν αναπτυχθεί πλήρως θα δίνει τη δυνατότητα σε προγραμματιστές να διαχωρίζουν σε διαφορετικούς φακέλους το περιεχόμενο πολυμέσων σε ακουστικούς, οπτικούς, απεικονίσεις και κείμενα. Αυτά αποστέλλονται χωριστά συναρμολογούνται από τον υπολογιστή και παρουσιάζονται ως σύνολο. Με αυτό τον τρόπο μικραίνει το μέγεθος φακέλων και αυξάνεται η ταχύτητα μετάδοσης. Δεν ξέρουμε αν η γλώσσα αυτή έχει εφαρμοστεί.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία