Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΠΣΜ, πισιμι, Πυρίτιο σε Μονωτικό
SOI, silicon-on-insulator
 
 

Ένα είδος ημιαγωγού όπου οι διαντιστάτες τοποθετούνται σε πυρίτιο διαχωρισμένο με μονωτικό από άλλο υπόστρωμα πυριτίου. Λένε ότι λειτουργεί πιο καλά  από τα ΣΜΟΣ

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS