Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
source
πηγή, προέλευση
 
 

Λειτουργικός όρος που χαρακτηρίζει την πηγή από την οποία προέρχονται τα δδμνα. Συνήθεις πηγές είναι τα μέσα αποθήκευσης όπως οι σκληροί δίσκοι ή μια ΒΔ ή ένα ιστοτάξιο από το οποίο θα πάρετε στοιχεία. Αλλά οπουδήποτε κι αν δουλεύετε μετατρέπεται σε πηγή αν από κει θα στείλετε αλλού. Εκεί που στέλλετε είναι προορισμός.

Προσοχή λοιπόν στο ποια είναι η πηγή και ποιος είναι ο προορισμός.

Αλλά: Πηγαίος κώδικας (source code) είναι το αρχικό πρόγραμμα όπως το έγραψε ο προγραμματιστής σε γλώσσα προγραμματισμού πριν μεταφερθεί σε γλώσσα μηχανής. Αυτό είναι κάτι άλλο από την πηγή δδμνων όπως περιγράφεται πιο πάνω.

 

   πηγαίος κώδικας                                        source code

   ανοικτός κώδικας, ανοικτός πηγαίος κδκς    open source, osrc
   αντικειμενικός κώδικας                           object code
   προορισμός, στόχος                                   target

         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS