Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δικατευθυντήριος, αμφίδρομος
bi-directional
 
 

Οτιδήποτε στέλλει και παίρνει ταυτόχρονα. Καλώδιο, συσκευή, δορυφορική ζεύξη, υπολογιστής. Ο όρος είναι συνώνυμος με το αμφίδρομος. Μόνο οι άνθρωποι δεν είναι δικατευθυντήριοι. Δεν μπορούν ν’ ακούν και να μιλούν. Όποιοι το κάνουν κάτι χάνουν. Δικατευθυντήριες είναι και πολλές καταστάσεις αναζήτησης ή συμπίεσης δδμνων. Γι αυτά αλλού.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS