Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ετεροχρονίζω, ετεροχρονισμός, ετεροχρονιστής
spool, spooling, spooler
 
 

Τα υλισμικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος λειτουργούν με διαφορετικές ταχύτητες. Συνήθως τα ηλεκτρονικά μέρη με πολύ ψηλές ταχύτητες ενώ τα μηχανικά μέρη (κινούμενα) με χαμηλές ταχύτητες. Οι ΚΜΕ λειτουργούν με πολύ μεγάλες ταχύτητες ενώ ένας εκτυπωτής ή εγγραφέας ΣΔ σε συγκριτικά πιο χαμηλές.
 

Γι αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η ανάγκη για ετεροχρονισμό των εργασιών για να μην υπάρχει συμφόρηση στα αργά τμήματα του συστήματος αλλά και σπατάλη όχι μόνο του χρόνου των ταχέων τμημάτων αλλά και ανθρωποωρών. Γι αυτό η επεξεργασία γίνεται σε διαφορετική ώρα από την εκτύπωση ή την αποθήκευση κ.α.
 

Ο ετεροχρονισμός μπορεί να γίνει με επιλογή προτεραιοτήτων από το χρήστη ή αυτόματα με ετεροχρονιστή, (πργρμα). Βασικά πρόκειται για κρατήσεις σε προσωρινή μνήμη όπου καταχωρούνται η εργασίες και εκτελούνται σε σειρά ετεροχρονισμένα.
 

(Στα αγγλικά το «spool», στην περίπτωση αυτή, είναι αρκτικόλεξο από το «Simultaneous Peripheral Operations On-Line». Υπάρχει και η λέξη «spool, spooler» που σημαίνει, κουβαρίστρα, καρούλι, μασούρι, τυλιχτής. Σχετίζεται έμμεσα).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS