Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
καθαρό χρώμα
spot color, spot colour
 
 

Αναφέρεται στον τρόπο καθορισμού και αναπαραγωγής σε έντυπο ή ψηφιακά ενός χρώματος. Αν ένα χρώμα αναπαράγεται με μελάνι με αυτούσιο χρώμα τότε αυτό είναι «καθαρό χρώμα». Στην εκτύπωση όμως μόνο τέσσερα χρώματα χρησιμοποιούνται αυτούσια, τα ΚΙΩΚΙΜ, δηλ. Κυανό-ΙΩδες-Κίτρινο-Μαύρο.


Όλα τα άλλα χρώματα είναι «επεξεργασμένα χρώματα» που προέρχονται από τετραχρωμική ανάμειξη των πιο πάνω χρωμάτων. Στην περίπτωση της οθόνης και του εκτυπωτή του υπολογιστή τα καθαρά χρώματα περιορίζονται σε τρία, Ερυθρό-Πράσινο-Γαλάζιο (ΕΠΓ). Και πάλιν όλα τα άλλα είναι παράγωγα της ανάμειξης της τριχρωμίας.
 

(βλ. και  Παντονικός)

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS