Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
SSL, TLS, Secure Sockets Layer, Transport Layer Security
ΑΣΜ, Ασφαλής Συνδετική Μεταφορά
 
 

Πρόκειται για πρωτόκολλο ασφαλούς μεταφοράς δδμνων μέσω του δδκτύου. Χρησιμοποιείται ένα σύστημα έγκρυψης με ένα κοινό κλειδί και ένα μυστικό κλειδί που έχει λήπτης. Εκτός απ’ αυτό χρησιμοποιείται μια απευθείας ζεύξη μεταξύ αποστολέα και λήπτη. Οι πιο γνωστές μηχανές αναζήτησης στηρίζουν αυτό το πρωτόκολλο. Αντικαθίσταται με το διάδοχο σύστημα Ασφαλές Επίπεδο Μεταφοράς (ΑΕΜ, Transport Layer Security, TLS). Ας μείνουμε, προς το παρόν, με την ΑΣΜ (ασιμι) Ασφαλής Συνδετική Μεταφορά.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS