Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
προδιαγράφω, προδιααγραφή, πρότυπο, πρωτυποποίηση
standard, tandardize, standardization
 
 

Οι προδιαγραφές και τα πρότυπα είναι καθορισμένα επίπεδα απόδοσης (και συμπεριφοράς) έτσι οι άνθρωποι κάπου να τα βρίσκουν. Διαφορετικά δε θα τάβρισκαν ποτέ. Ακόμα και το «καλημέρα» είναι μια προδιαγραφή που αν δεν ειπωθεί σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν τα βρίσκουν.

Σε τεχνικά θέματα οι προδιαγραφές είναι πολύ σημαντικές για να ταιριάζουν πρίζες και φίσες, να ανοίγουν φάκελοι σε διαφορετικές εφαρμογές και να μιλούν οι άθρωποι την ίδια γλώσσα. Οι προδιαγραφές και τα πρότυπα καθορίζονται συνήθως από διεθνή ή και εθνικά ιδρύματα. Πολλές φορές όμως πετυχημένα εμπορικά προϊόντα μετατρέπουν, εκ των πραγμάτων, τις δικές του προδιαγραφές, σε γενικές.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS