Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
bind, binder
προσδένω, πρόσδεση, προσδέτης, δένω, δέσιμο, δέτης
 
 

Πρόσδεση είναι η λειτουργική συσχέτιση ενός προγράμματος με μια υπορουτίνα ή αντικείμενο. Πολλές εφαρμογές είναι απλώς προσδέσεις σε τυποποιημένες ρουτίνες. Ο προγραμματιστής τοποθετεί στο πρόγραμμα θεσικράτες (placeholders) στους οποίους ο μεταγλωττιστής (compiler) δίνει προσωρινές διευθύνσεις.
 

Κατά το χρόνο πρόσδεσης οι προσωρινές διευθύνσεις μετατρέπονται σε απόλυτες διευθύνσεις δηλ. σε πραγματικές διευθύνσεις στη μνήμη ή στον δίσκο.
Πρόσδεση είναι και γενικά η σύνδεση αντικειμένων ή πρωτοκόλλων.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS