Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
strobe
στρόβος
 
 

Η ΜΤΠ (Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης) είναι, νοητικά, ένα μητρότυπο με σειρές και στήλες όπου βρίσκονται ένα ένα τα δυφία. Και το κάθε ένα θα κληθεί, αν χρειαστεί, από τον επεξεργαστή ή τον ελεγκτή μνήμης, με ειδικό σήμα, στρόβο, για να χρησιμοποιηθεί.

Στην ακρίβεια είναι δυο στρόβοι που χρειάζονται. Ένας για την σειρά και ένας για την στήλη για να ευρεθεί και να προσαχθεί ένα δυφίο με τις λιγοστές αξίες που έχει. Στρόβος δηλ. είναι το παλμικό σήμα για προσαγωγή δυφίων από τη μνήμη.

Εδώ έχουμε τους εξής όρους: Στρόβος Διεύθυνσης (πρόκειται ουσιαστικά για δυο στρόβους).

   1.  Στρόβος Σειράς (Στρ.Σ.)   RAS, Row Address Strobe.

   2.  Στρόβος Στήλης (Στρ.Στ.) CAS, Column Address Strobe.

(Και μερικές λέξεις: στρόβος, στροβιλίζω, στροβίλισμα, στρόβιλος, στροβιλός, στροβιλοειδής, στροβιτό).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS