Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
subfile
υποφάκελος, υπφκλος
 
 

Ιεραρχικά είναι πιο κάτω από τον φάκελο και πιο πάνω από το έγγραφο. Έχουμε Αρχεία, Φακέλους, Υποφακέλους, Έγγραφα, Υποέγγαφα. Για να καταλαβαίνουμε και να εξηγούμαστε εμείς. Για τον υπολογιστή δεν είναι τίποτε. Ο υπολογιστής καταλαβαίνει μόνο από διευθύνσεις για να βρίσκει που είναι τι. βλ. Κατάλογος.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS