Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
paramagnetism, superparamagnetism
παραμαγνητισμός, υπερπαραμαγνητισμός
 
 

Παραμαγνητισμός είναι η ιδιότητα που έχουν διάφορες ύλες να μαγνητίζονται μόνον στην παρουσία μαγνητών. Δηλ. παρουσιάζουν το στοιχείο μαγνητικής αγωγιμότητας σε κάπως χαμηλότερη ισχύ. Αυτή την ιδιότητα την εκμεταλλεύονται οι επιστήμονες σε διάφορες καταστάσεις. Τι μας ενδιαφέρει όμως εδώ είναι ο υπερπαραμαγνητισμός. Ο υπερπαραμαγνητισμός, σαν φαινόμενο και πρόβλημα, παρουσιάζεται με την εξίσωση, λόγω παραμαγνητισμού, του περιβάλλοντος μιας μαγνητικής κατάστασης με την ίδια την μαγνητική δύναμη. Αυτό μπορεί να γίνει λόγω θερμικής συσσώρευσης.

Ξεχάστε το πιο πάνω και κοιτάξετε τι γίνεται. Έχουμε ένα μαγνητικό δίσκο αποθήκευσης δυφίων (δυαδικών ψηφίων). Όταν τα δυφία συσσωρευτούν σε μια περιοχή σε μεγάλη πυκνότητα τότε παρουσιάζεται το φαινόμενο του υπερπαραμαγνητισμού. Δηλ. λόγω θερμικής ενέργειας εξισώνεται η μαγνητική ισχύς των παραμαγνητικών στοιχείων με τα μαγνητικά. Τότε τα δυφία αναποδογυρίζονται ή συντάσσονται άτακτα. Αυτό το φαινόμενο αναμένεται να παρουσιαστεί όταν οι μαγνητικοί δίσκοι φτάσουν τη πυκνότητα περιοχής 150 Γιγαδυφία ανά ίντσα. Αυτός αριθμός θεωρείται και το άνω όριο της τεχνολογίας των μαγνητικών αποθηκευτικών μέσων.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS