Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
TDM, Time Division Multiplexing
ΧΔΠ, χιδεπι, ΧρονοΔιαιρετική Πολύπλεξη,
 
 

Η χρονοδιαιρετική πολύπλεξη είναι μια τεχνική πολύπλεξης πολλών σημάτων σε ένα και προώθησή τους χρησιμοποιώντας ένα μόνο κανάλι μετάδοσης, ενσύρματο ή ασύρματο. Μια συσκευή ή εξάρτημα, ο πολυπλέκτης, κατανέμει το κάθε σήμα σε χρονοθυρίδες, τις διεμβάλλει και τις αποστέλλει με φορέα ψηλής ταχύτητας. Στο σημείο λήψης ένας αποπλέκτης αποπλέκει τα σήματα και τα ανασυναρμολογεί για αποστολή στους τελικούς αποδέκτες.
 

Ο πολυπλέκτης και αποπλέκτης είναι σχεδόν πάντα η ίδια συσκευή. Πολυαπλεχτοαποποπλέκτης; Όχι. Οι επισυσκευές σήμερα εκτελούν πολλές δουλειές. Άρα, συσκευή σύνδεσης, πολυσυσκευή για πολλές συσκευές, όχι μόνο στην υπολογιστική

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS