Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
technical specifications
τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά στοιχεία
 
 

Είναι τα στοιχεία που αφορούν τις τεχνικές δυνατότητες ενός και κάθε στοιχείου ενός συστήματος, υλισμικού και λογισμικού. Γενικά αφορούν το τι μπορεί να κάνει, πόσο ρεύμα καταναλώνει, κάτω από ποιές συνθήκες εργάζεται κανονικά κ.α.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS